Siirry sisältöön

Oma-aloitteiset verot lasketaan ja maksetaan oma-aloitteisesti

Oma-aloitteiset verot ilmoitettiin aikaisemmin kausiveroilmoituksella, mutta vuodesta 2017 on puhuttu oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta. Käytännössä mikään ei silti ole muuttunut: yrityksen on laskettava, ilmoitettava ja tilitettävä verot verokausittain. Tässä artikkelissa käydään läpi tarkemmin, mitä nämä todellisuudessa sitten ovat.

Mitkä oma-aloitteiset verot?

Oma-aloitteiset verot ovat veroja, joista yrittäjän tulee huolehtia itse, sillä verottaja ei niitä erikseen laskuta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjän tulee itse laskea maksettavien verojen määrä ja huolehtia niiden maksusta ajallaan Verohallintoon. Oma-aloitteisiin veroihin kuuluu:

  • Arvonlisävero
  • Työnantajasuoritukset - ennakonpidätykset (työntekijän antaman verokortin mukaan), sairausvakuutusmaksut ja lähdevero
  • Apteekkivero
  • Arpajaisvero
  • Ennakonpidätys osakeyhtiöltä ja osuuskunnalta
  • Ennakonpidätys koroista ja osuuksista
  • Ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämästä
  • Ennakonpidätys puun myyntitulosta
  • Lähdevero osingoista, koroista ja rojalteista rajoitetusti verovelvollisilta
  • Lähdevero korkotuloista yleisesti verovelvollisilta
  • Vakuutusmaksuvero

Oma-aloitteisiin veroihin eivät siis kuulu mm. varainsiirtovero eikä ennakon täydennysmaksu. Huomionarvoista on myös se, että vähintään 200 euroa vuodessa palkkaa maksavat kotitaloudet ovat velvollisia antamaan vuosi-ilmoituksen.

Miten oma-aloitteiset verot maksetaan

Hyvä kirjanpitäjä pitää huolta siitä, että verot lasketaan oikein ja maksetaan ajallaan

Oma-aloitteiset verot on pitänyt ilmoittaa ainoastaan sähköisesti 1.1.2017 lähtien. Verojen maksua varten verottajalta saa oman viitenumeron, ja verot voi maksaa esimerkiksi OmaVero-palvelussa. Yleensä oma-aloitteisia veroja maksetaan kerran kuussa (kuun 12. päivä). Pienet verovelvolliset yritykset voivat kuitenkin hakea pidennystä verotuskauteensa, jolloin maksut voidaan hoitaa esimerkiksi kerran vuodessa. Käytännössä tämä on mahdollista yrityksille, joiden liikevaihto on alle 30 000 euroa kalenterivuodessa. Verot tulee ilmoittaa myös kausilta, jolloin yritys ei ole maksanut palkkaa tai jolloin sillä ei ole ollut arvonlisäverollista myyntiä tai ostoja.

Myöhästyneistä veroista veloitetaan myöhästymismaksu. Maksu on kolme euroa ensimmäiseltä 45 päivältä, yhteensä enintään 135 euroa. Yli 45 päivän jälkeen päiväkohtainen maksu on 135 euroa. Siihen myös lisätään kaksi prosenttia myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä. Korkeimmillaan maksu voi olla 15 000 euroa verolajilta.

Omat säännöksensä oma-aloitteisten verojen maksuun on alkutuottajilla - mm. maa- ja metsätalouden harjoittajilla - sekä kuvataiteilijoilla. Verohallinnon sivuilta löytyy lisätietoa näistä säännöksistä. Jos verovelvollinen päättää toimintansa kesken verokauden, päättyy verotuskausikin tähän lopettamispäivään. Vero on silloin ilmoitettava ja maksettava lopettamiskuukautta seuraavana kuukautena.

Jos veroilmoituksessa on tullut virhe, korjaus tulee tehdä ilmoittamalla koko verokaudelle uudet korjatut tiedot. Virhe on korjattava kolmen vuoden kuluessa.

Oma-aloitteisista veroista voidaan maksaa veronpalautusta. Palautukselle maksetaan hyvityskorkoa, joka on vuonna 2018 0,5 prosenttia. Verohallinto voi kuitenkin käyttää palautusta maksamatta oleviin veroihin tai muihin maksuihin.