Siirry sisältöön

Osakeyhtiö vai toiminimi aloittavalle yritykselle?

Moni yrittäjäksi aikova pohtii tätä kysymystä. Valintaan vaikuttavat erityisesti yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat, toiminnan laajuus sekä yrittäjän ottamat taloudelliset vastuut. Tässä artikkelissa käydään läpi mitä osakeyhtiömuotoinen ja toiminimellä yrittäminen käytännössä tarkoittavat.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on tunnetuin yrittämisen muoto. Yleisesti osakeyhtiön etuina pidetään lainansaannin helppoutta muihin yritysmuotoihin verrattuna, yrittäjän mahdollisuutta nostaa palkkaa itselleen sekä mahdollisuutta myydä yritys tai ostaa oma osuus pois. Osakeyhtiömuotoisen yrityksen verotus ei myöskään ole progressiivista. Osakeyhtiö edellyttää kuitenkin suhteellisen suuria aloituskustannuksia, kaksinkertaista kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä hallintoa yhtiökokouksineen. Onkin tärkeää miettiä, onko omalla yrityksellä sellainen kasvupotentiaali, että esimerkiksi toiminnan aloittamiseen laitetut omaat säästöt tai ulkopuolinen laina todella kannattavat.

Ennen yritysmuodon valitsemista kannattaa tehdä laskelmia yritystoiminnan tuloista ja menoista

Perustamiseen tarvitaan aluksi vain yksi henkilö, 2500 euroa osakepääomaa ja perustamisilmoituksen tekeminen kaupparekisteriin (330-380e). Osakeyhtiöllä tulee olla hallitus, joka koostuu täysi-ikäisistä ja täysivaltaisista luonnollisista henkilöistä ja joista vähintään yhden on asuttava pysyvästi Euroopan talousalueella. Hallitus vastaa kaikista sellaisista päätöksistä, jotka eivät lain mukaan kuulu yhtiökokoukselle. Yrityksen osakkeiden omistajille maksetaan osinkoa ja heillä on mahdollisuus osallistua yrityksen päätöksentekoon vuosittaisessa yhtiökokouksessa.

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, jonka tulee maksaa 20 prosentin yhteisöveroa. Yhtiön maksamat palkat ja osingot taas verotetaan henkilökohtaisen veroprosentin mukaan. Lisäksi verotukseen vaikuttaa se, onko yritys listaamaton vai listattu ja paljoko yrityksellä on nettovarallisuutta.

Yrityksen perustamisen lainan avulla on yleinen, joskin mahdollisesti riskialtis tapa. Jos lainaa ottamalla kuitenkin voidaan kasvattaa yrityksen tuottoa, se saattaa maksaa itsensä takaisin. Yksi vaihtoehto on yrityksen osakkaiden oma rahoitus. Myös Finnveran laina tai muu julkinen rahoitus voivat auttaa osakeyhtiön perustamisessa.

Toiminimi

Toiminimen perustaminen on osakeyhtiöön verrattuna helppoa ja edullista. Se on yleensä hyvä vaihtoehto aloittelevalle, yhden hengen yritykselle, jolla ei ole suunnitelmissa palkata muuta henkilökuntaa. Toiminimen voi ottaa kuka tahansa täysi-ikäinen, Euroopan talousalueella asuva luonnollinen henkilö. Perusilmoituksen tekeminen kaupparekisteriin ja verohallintoon maksaa 75 tai 110 euroa ilmoitustavasta riippuen eikä alkupääomaa vaadita. Toiminimiyrittäjäksi aikova voi hakea TE-toimistolta starttirahaa ensimmäisten kuukausien toimeentuloon.

Verotuksessa yritystoiminnan tulo lasketaan elinkeinonharjoittajan tuloksi, joka koostuu pääoma- ja ansiotulosta. Yrittäjä on myös yleensä velvollinen laskemaan ja tilittämään arvonlisäveron myymistään palveluista ja/tai tavaroista. Toiminimeä käyttävälle yksityiselle elinkeinonharjoittajalle riittää yksinkertainen kirjanpito ja tilinpäätöstä ei vaadita (muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta).

Toiminimellä toimivan yksityisen elinkeinonharjoittajan omaisuus ja yrityksen omaisuus katsotaan yhdeksi ja samaksi asiaksi. Tällöin yrityksestä saadut tulot ovat yrittäjän tuloa eikä niistä makseta yhteisöveroa kuten osakeyhtiössä. Samalla yrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksensä mahdollisista veloista eikä yritystään voi samalla tavalla myydä pois kuten osakas voi luopua osakkeistaan.